Scroll to top
de en sk

Pieskovacie šablóny

Gumové pieskovacie šablóny

Šablóny slúžia k preneseniu určitého dekoru – motívu (logo, ciach, ochranná známka, technický popis…) na určitý predmet.
Pieskovanie je metóda dekorovania povrchu (sklo, kov, atď.), pri ktorej dochádza k zmatneniu (zmliečneniu, nepriehľadnosti). Najviac je využívaná v sklárskom priemysle pri značení produktov.
Dekor šablóny musí byť graficky upravený, aby sa šablóna nerozpadla. Vypieskované motívy sú trvalé, nezoškriabu sa a ani nevymyjú.

Naše šablóny

Šablóna je vyrobená zo špeciálnej gumy, ktorej hrúbka sa pohybuje od 0,6 – 1 mm. Vďaka svojim vlastnostiam (pružnosť, odolnosť voči prúdu piesku) vydrží aj niekoľko stoviek až tisícov cyklov pieskovaní. Počet cyklov je závislý od náročnosti alebo zložitosti dekoru (napr. veľkosť písma), taktiež od nastavenia tlaku, hrúbky zrna použitého piesku pri pieskovaní a hrúbky pieskovacej šablóny.
Šablóny sa dajú využiť na realizáciu rôznych dekorov (cca do 50 mm) s výškou písma od 1 mm. Materiál šablóny môže mať tvar štvorca, obdĺžnika, kruhu ale aj elipsy. Najčastejšie sa využívajú rozmery: 40x40mm, 55x55mm, 70x70mm.
Šablónami môžeme pieskovať na spodok pohára metódou signovania, alebo pieskujeme na telo pohára. Veľkosť materiálu šablóny okolo dekoru sa mení podľa typu signovačky alebo veľkosti tela pohára.

Sablony_spodok
Sablony_telo

Využitie

Hlavné využitie je v sklárskom priemysle na značenie skla, tzv. signmaking / signovanie. Ide hlavne o malé dekory do priemeru 20 mm na značenie pohárov. Pieskuje sa pomocou signovačiek, čo sú špeciálne pieskovačky na rýchlu aplikáciu dekoru na sklo. Šablóna je upevnená na prírube signovačky, na ktorú sa priloží pohár. Signovanie prebieha stlačením pedála, po ktorom sa spustí prúd piesku cez trysku. Prúd piesku prechádza cez otvory v šablóne a v priebehu 2 – 3 sekúnd je požadovaný nezmazateľný dekor hotový.

Haben Sie Interesse an unseren Dienstleistungen?

Geben Sie Ihre Angaben ein und wir melden sich bei Ihnen umgehend.